γλώσσες

Η greΧicon αναλαμβάνει τους εξής συνδυασμούς γλωσσών:

Αγγλικά προς Ελληνικά

Γαλλικά προς Ελληνικά

Ισπανικά προς Ελληνικά

Καταλανικά προς Ελληνικά

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. πιστοποιητικά, πτυχία, ιατρικές διαγνώσεις), πραγματοποιεί και μεταφράσεις από τα Ελληνικά προς τις παραπάνω γλώσσες.