υπηρεσίες

Η greXicon παρέχει φυσικές μεταφράσεις άριστης ποιότητας, προσαρμοσμένες στις επιταγές της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας.

Επίσης, αναλαμβάνει:

– Επιμέλεια μεταφράσεων
– Διόρθωση μεταφράσεων

– Έλεγχο γλωσσικής ποιότητας (LQA)
– Αξιολόγηση μεταφραστών

- Δημιουργική μετάφραση
- Γλωσσάρια και εγχειρίδια σύνταξης

- Τοπική προσαρμογή (localization)
- Βελτιστοποίηση περιεχομένου (SEO)