εργαλεία

Χάρη στα προγράμματα μεταφραστικής μνήμης και τα εργαλεία διασφάλισης ποιότητας, επιτυγχάνεται γραμματική και συντακτική ορθότητα, καθώς και απόλυτη συνοχή και ορολογική συνέπεια στο κείμενο.

Η greXicon χρησιμοποιεί κυρίως τα εξής εργαλεία:

  • SDL Trados Studio
  • memoQ
  • Xbench

Επίσης, διαθέτει τα εξής προγράμματα:

  • Wordfast
  • Star Transit
  • XTM Cloud
  • Memsource
  • Smartling